För allmänheten

Välkommen till deprimerad.net för allmänheten

Vi kan inte alltid må bra. Livets olika faser gör att vi ibland är känsligare än vad vi brukar vara. Kanske känner du en stark oro, har gått igenom en separation, blivit utsatt för långvarig stress, förlorat någon närstående, blivit arbetslös, sjuk eller illa behandlad i allmänhet. Att känna sig ledsen, håglös och utan energi är normalt och tillhör det vi brukar kalla livet. Men ibland tar de svarta tankarna över, livet känns meningslöst och man ser ingen väg ut ur mörkret. Då har själen kommit i kläm. Man har blivit deprimerad.

Depressiva sjukdomar är mycket vanliga och kan drabba vem som helst och i alla åldrar. Enligt WHO är depression på väg att bli en av världens största folksjukdomar. Cirka 500 000 svenskar beräknas just nu ha en depression som kräver medicinsk behandling.

Risken att själv drabbas av depression någon gång i livet är cirka 50 % för kvinnor och 20 % för män. Både kvinnor och män drabbas - ung som gammal. Men trots att depression är så vanligt förekommande så behandlas inte alla. Bara en tredjedel av alla som drabbas av depression söker läkarhjälp, vilket är ett stort problem då de flesta som lider av sjukdomen blir bra med någon form av behandling.

Till vänster kan du klicka dig fram till mycket mer information om depression.

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

  • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
  • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
  • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
  • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
  • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...