Hur vet jag om jag är deprimerad?

"Det är väldigt jobbigt just nu och jag vet inte vad det beror på."

Det kan vara svårt att själv avgöra om man lider av depression. Det finns vissa symtom som kännetecknar ett depressionstillstånd, bland annat nedstämdhet, avsaknad av glädje, aptit och viktförändringar, sömnstörningar, motoriska problem, trötthet, nedvärderande självbild, koncentrationssvårigheter, självmordstankar och sexuella störningar. Upplever du att du har några av dessa symtom under hela dagen, varje dag, i minst två veckors tid, bör du ta kontakt med en läkare för att undersöka om du lider av depression.

Att känna sig ledsen och nedstämd är ett normaltillstånd under vissa perioder i livet. Om du förlorar en livskamrat, barn eller vän och upplever svår sorg är det normalt att vara ledsen och nedstämd under en tid. Likadant gäller om du drabbas av svåra livssituationer som sjukdomar, skilsmässa eller uppsägning från arbetet. Människor är olika och det varierar från person till person hur lång tid det tar att komma igenom en livskris. Det är svårt att dra en gräns mellan det vi kallar normal nedstämdhet och sjukdomen depression. Ofta är de symtom som är förknippade med depression både psykiska och kroppsliga. Många gånger misstar man sig på symtomen och söker istället läkare för andra besvär, till exempel sömnsvårigheter eller dålig aptit.

De vanligaste symtomen vid depression är:

 • Nedstämdhet

  Många deprimerade vittnar om en nedstämdhet som håller i sig hela dagen och så gott som varje dag. Även om något roligt inträffar så försvinner inte känslan av nedstämdhet. Ofta är känslan svårast på morgonen för att lätta lite under eftermiddagen.

 • Avsaknad av glädje och intresse för vanliga aktiviteter

  Det man förut tyckte om att göra är inte roligt längre. Är man deprimerad känner man sig likgiltig gentemot allt och alla, håglös och orkeslös. Vardagen är inte svart eller vit - den är grå. Att försöka utföra vanliga vardagssysslor känns nästan omöjligt. Ett vanligt tecken är att man slutar bry sig om sitt utseende och sin hygien.

 • Aptit- och viktförändringar

  Dålig aptit och viktnedgång är vanligt vid depression. Förstoppning och muntorrhet förekommer ofta i kombination med rubbningar i aptiten.

 • Sömnstörningar

  Sömnstörningar är vanligt hos någon som är deprimerad. Det kan vara att vakna för tidigt på morgonen, ha insomningssvårigheter, sova oroligt med många uppvaknanden samt ha mardrömmar.

 • Förändrad motorik

  Vid depression förändras rörelsemönstret så den drabbade rör sig trögt och långsamt. Det finns också dom som tvärtom känner en ökad oro och därför rör sig snabbare än vanligt.

 • Trötthet och känslomässig frusenhet

  Det kan vara svårt att orka med relationer när man är deprimerad. Ofta känner man en psykisk och kroppslig trötthet som både är oroande och påfrestande för personen i sin relation till omgivningen.

 • Nedvärderande självbild

  Deprimerade har ofta en nedvärderande självbild, man känner skam och skuld inför sin situation. Vanligt är att man oroar sig för hur man skall klara av sin ekonomiska situation.

 • Koncentrationssvårigheter och beslutsvånda

  Beslutsvånda tillsammans med koncentrationssvårigheter gör att den deprimerade har svårt att fokusera på beslut i vardagen och ångrar ofta de beslut som tas. Minnesstörningar är vanligt och ibland kan både patienten och omgivningen tro att det rör sig om en demensutveckling. Dessa symtom försvinner när depressionen är botad.

 • Tankar på döden, självmordstankar och självmordsförsök

  Många deprimerade ser ingen väg ut ur mörkret. De svarta tankarna på döden och att avsluta sitt liv är vanliga. För många känns det som den enda lösningen.

 • Sexuella störningar, ångest och överdriven misstänksamhet mot omgivningen

  Förekommer inte enbart i samband med depression utan även vid andra psykiska tillstånd.

Testa dig själv

 Det finns många olika självskattningstest som du kan göra för att se om du är deprimerad. Med hjälp att ett skattningsformulär kan du själv besvara ett antal frågor om ditt upplevda tillstånd och dina känslor. Testa om du är deprimerad

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

 • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
 • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
 • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
 • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
 • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...