Barn och tonåringar

Egentlig depression hos små barn förekommer bara hos någon procent och förekomsten är då lika vanlig bland pojkar som flickor. I och med puberteten stiger förekomsten av depression upp till 3-5 % av ungdomarna. Bland ungdomar är det 2-3 gånger vanligare med depression hos flickor jämfört med hos pojkar.

Långvariga eller svåra psykosociala påfrestningar i miljön finns hos många barn med depression. Ofta handlar det om problem inom familjen. Att som barn ha upplevt våld i familjen ser ut att öka tendensen till självmordshandlingar. Ungdomar som varit utsatta för sexuella övergrepp har förutom depression ofta en beteendestörning och inte sällan ett självskadande beteende.

Påfrestningar orsakas av dels utsatthet i kamratgruppen, dels krav som barnet inte kan leva upp till. Mobbing sker ofta utan att vuxna vet om det och kan resultera i depression. För barn med så kallade dolda handikapp, såsom dyslexi, ADHD och DAMP, blir vanliga krav till överkrav, som de inte kan leva upp till. De får ofta perioder med depressiva symtom.

Till vänster kan du klicka dig fram och läsa fler artiklar om depression hos barn och tonåringar.

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

  • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
  • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
  • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
  • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
  • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...