Anhörig - Du är viktig!

Som anhörig spelar du en viktig roll för den som är sjuk. Du behövs för att hjälpa den du bryr dig om att komma igenom en svår period i livet. Det kan vara svårt att stå bredvid och se på när en livskamrat, barn eller vän mår dåligt. Många gånger kastas anhöriga mellan hopp och förtvivlan. Vad skall jag säga? Vad skall jag göra? Är det mitt fel? Viktigt att veta är att den deprimerade kan bli frisk med rätt behandling och med stöd från dig.

Den deprimerade kan behöva hjälp med att komma under behandling. Som anhörig kan du hjälpa till med detta genom att ta kontakt med läkare, beställa tid och följa med som stöd på läkarbesöket. Ibland är den som är sjuk inte kontaktbar i sitt depressionstillstånd och då är det värdefullt att som anhörig vara den sjukes öron, det vill säga att lyssna på läkarens information om medicin och biverkningar. Det kan ta några veckor innan den sjuke känner effekt av behandlingen och då är det viktigt att som anhörig ha tålamod, stödja och entusiasmera.

Stiftelsen HälsoDialogen har tagit fram följande råd för anhöriga till personer med depression:

 • Lyssna och erbjud stöd. Var lugn, förstående och uppmuntrande. Förringa inte den deprimerade personens negativa känslor. Peka istället på hur verkligheten egentligen ser ut och erbjud istället hopp.
 • Ta hand om småsaker. En deprimerad person kan behöva hjälp med vardagliga saker som att tvätta eller att ta hand om ett husdjur. Du kan erbjuda hjälp tills personen mår bättre.
 • Kom ihåg att depression är en sjukdom. Anklaga inte den deprimerade att han eller hon låtsas vara sjuk eller slö. Försök att uppmuntra istället till sunda och regelbundna vanor. Kom ihåg att står den deprimerade personen på en behandling blir hon bättre med tiden.
 • Föreslå saker. Se till att den som är deprimerad avvaktar med de stora, livsavgörande besluten som att byta jobb, flytta, gifta sig eller att ut skilsmässa.
 • Lär dig så mycket som möjligt om depression. Kunskap ger styrka och kraft till ökad förståelse för den som du tycker om.
 • Hot om självmord ska tas på allvar. Det faktiskt inte är sant, som många tror, att en person som pratar om att begå självmord aldrig kommer att försöka. De som gör självmordsförsök signalerar ofta först om detta som ett sätt att be om hjälp. Om detta händer ge stöd och ring eller sök upp en läkare.

Ta hand om dig själv. Du upptäcker kanske att du själv känner dig ledsen, arg, frustrerad eller hjälplös då du försöker ta hand om en deprimerad person.
Att få prata med en vän eller någon annan klok person kan hjälpa.
Att göra något positivt bara för dig själv kan också kännas bra.

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

 • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
 • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
 • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
 • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
 • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...