För läkare

Välkommen till deprimerad.net för läkare

Vår målsättning är att vara ett verktyg för att öka kunskapen och förståelsen för sjukdomen depression. Genom information vill vi vara en hjälp i vårdgivarens möte med den deprimerade patienten samt ett stöd för människor med depression och deras anhöriga.

För att kunna ge en så heltäckande bild som möjligt av sjukdomen depression delar läkare och andra experter inom hälso- och sjukvård med sig av sin kunskap på deprimerad.net. Tidigare har webbsidan drivits av läkemedelsföretagen Organon, Schering-Plough och MSD. Deprimerad.net togs sedan över 2012 av Doktorn.com/Erlandsson  & Bloom AB som är ett företag som arbetar med hälso- och medicinsk information till allmänhet och läkare. Vissa delar av texterna, speciellt läkemedelsbehandlingarna är under uppdatering.

Läkare som varit med och utvecklat Deprimerad.net är

Doktor Lars Häggström, specialist i allmänpsykiatri sedan 1987 och chefsöverläkare för psykiatrin i södra Halland skriver om:

 • Symtomatologi och diagnostik
 • Bipolär sjukdom
 • Biologisk behandling
 • Självmord

Professor Finn Bengtsson, klinisk farmakolog med specialintresse för psykiatri, Universitetssjukhuset i Linköping, skriver om:

 • Farmakokinetik och TDM

Docent Roland Berg, privatpraktiserande psykiater och psykoanalytiker, skriver om:

 • Psykoterapi

Professor Elias Eriksson, farmakolog, Göteborgs universitet, skriver om:

 • Etiologi och patofysiologi
 • Antidepressiva farmaka

Docent Ingvar Karlsson, psykiatriska kliniken och Avdelningen för Psykiatri och Neurokemi - Neurovetenskapliga institutionen, Mölndals sjukhus, skriver om:

 • Depression hos äldre

Doktor Herman Holm, områdeschef, Psykiatrin UMAS (Universitetssjukhuset, Malmö Allmänna Sjukhus), skriver om:

 • Utmattningsdepression
 • Mötet patient - läkare

Doktor Gunilla Olsson, med. dr på en avhandling om depressioner hos tonåringar 1998, överläkare i barn och ungdomspsykiatri i Västerås, skriver om:

 • Depressionssjukdom hos barn och tonåringar

Docent Owe Bodlund, docent vid psykiatriska institutionen, Umeå universitet, skriver om:

 • Depression och sexuell dysfunktion

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

 • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
 • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
 • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
 • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
 • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...