Depressiv episod

Den depressiva episoden ska vara minst två
veckor. Vid depressiv episod skall fyra eller
flera av följande symtom finnas: sänkt
stämningsläge, minskad energi, nedsatt
aktivitetsnivå, minskad förmåga till glädje,
koncentrationsbesvär, trötthet, sömnstörning,
aptitförlust - viktförlust, minskad självkänsla,
skuld- och ringhetsidéer, oro - ångest,
nedsatt libido, psykomotorisk hämning,
agitation.
Indelas i lindrig, medelsvår och svår, med
eller utan psykotiska symtom. Innefattar
enstaka episoder av: depressiv reaktion,
psykogen depression, reaktiv depression.

Senaste artiklarna på Deprimerad.net

  • Jag trodde jag började bli gammal och senil. Men… För mig känns det som om livet äntligen har återvänt. För ett halvår sedan vågade jag inte hoppas att det någonsin...
  • Återkommande klagomål på kroppsliga symtomi förening med upprepade krav på medicinskaundersökningar, trots tidigare negativa fynd.Om det finns en kroppslig sjukdom kan...
  • Olika typer av störningar och beteendemönstersom skall kunna spåras tillbaka till tonåren.Symtomen eller beteendemönstren skall varastabila, varaktiga, onyanserade...
  • Den depressiva episoden ska vara minst tvåveckor. Vid depressiv episod skall fyra ellerflera av följande symtom finnas: sänktstämningsläge, minskad energi,...
  • Social fobi Undvikande av sociala situationer, oftaassocierat till låg självuppfattning och överdrivenrädsla för kritik.Symtom: rodnad, tremor, illamående,...